Disclaimer

Disclaimer voor https://www.urbansurvival.nl

Urban Survival (Kamer van Koophandel: 17176610), hierna te noemen Urban Survival, verleent u hierbij toegang tot https://www.urbansurvival.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Urban Survival behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Urban Survival spant zich in om de inhoud van https://www.urbansurvival.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.urbansurvival.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Urban Survival.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.urbansurvival.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Urban Survival.Voor op https://www.urbansurvival.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Urban Survival nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Urban Survival.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Urban Survival, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.